Politica de confidentialitate

               1. Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrare datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare„GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene.

Adoptam prezenta Politica de confidentialitate in vederea alinierii la dispozitiile noii reglementari.

               2. Cine suntem?

Operatorul de date este CC Gold Business Services SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bld Nicolae Grigorescu, nr. 29A, cod unic de inregistrare 35323284, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/15196/14.12.2015, denumit in continuare „HR GOLD”.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa: office@hrgold.ro.

               3. Cum colectam datele cu caracter personal?

  • Direct: obtinem date cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra atunci cand ne contactati telefonic, ne comunicati un e-mail, ne trimiteti CV-ul dumneavoastra sau sunteti recomandat de o persoana din aria dumneavoastra de cunostinte cand intrati in raport contractual cu societatea noastra sau oferiti o referinta serviciilor de recrutare pe care le-am furnizat.
  • Indirect: prin intermediul platformelor de recrutare online si site-urilor profesionale.

               4. Ce categorii de date cu caracter personal colectam?

  • Date personale: nume si prenume, numarul de telefon, sexul, adresa de e-mail, precum si alte date pe care alegeti sa ni le oferiti atunci cand ne contactati, cum ar fi: CV-ul, imaginea dumneavoastra, date despre experienta profesionala si studii.
  • In cadrul procesului de recrutare, nu solicitam aplicantilor date precum CNP, seria si numar carte de identitate/pasaport/permis. Daca anumite documente contin astfel de date, aveti posibilitatea sa le stergeti. Daca totusi alegeti sa ne comunicati si asemenea date, prelucrarea acestora are la baza consimtamantul dumneavoastra.
  • Date cu caracter special: in mod normal, nu procesam asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, in situatiile in care procesam astfel de date, o facem numai cu consimtamantul dumneavoastra sau in baza unei obligatii legale pe care o avem.

               5. Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor?

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

  • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale,precum si pentru a furniza serviciile noastre de selectie si recrutare personal, in cadrul demersurilor premergatoare incheierii unui contract, spre exemplu atunci cand ne solicitati transmiterea unei oferte;
  • Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele dumneavoastra in calitate de aplicant la un loc de munca disponibil.
  • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.
  • Obligatie legala si interes public: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin in calitate de profesionist si angajator.

               6. De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

– Prelucrarea oricaror solicitari primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitarile dumneavoastra;
– Cautarea de candidati calificati, eligibili pentru clientii nostri, care sa ocupe posturile vacante pentru care organizam procesul de selectie si recrutare personal;
– Comunicarea oportunitatilor de cariera catre persoanele care si-au exprimat acordul sa primeasca din partea HR GOLD asemenea mesaje;
– Indeplinirea obligatiilor pe care HR GOLD si le-a asumat prin incheierea contractelor;
– Indeplinirea obligatiilor legale.

               7. Impartasim date cu caracter personal cu terte parti?

In cadrul procesului de recrutare si selectie personal, putem comunica datele personale ale candidatilor care au aplicat pentru un loc de munca disponibil catre clientul nostru, in vederea finalizarii recrutarii. Datele candidatului sunt comunicate catre clientul care are postul vacant pentru care s-a aplicat, in cazul in care HR GOLD preselecteaza respectivul candidat, in urma verificarii indeplinirii conditiilor prealabile.

Putem comunica datele cu caracter personal si furnizorilor de servicii externalizate, doar atunci cand acest lucru este necesar pentru ca serviciile sa fie executate.

Ne asiguram in mod constant ca partenerii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineaste toate cerintele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urma; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii noastre sau alte entitati sau persoane, precum instante de judecata; (iii) terti achizitori, in masura in care activitatea Societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

               8. Transferam datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European?

Nu transferam date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.

               9. Prelucrarea datelor copiilor cu varsta sub 16 ani 

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in aceasta Politica se refera exclusiv la persoane care au cel putin 16 ani.

               10. Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

Daca nu ne furnizati datele solicitate, necesare pentru preselectia candidatilor, nu o sa mai puteti continua participarea la procesul de selectie si recrutare pentru locul de munca pentru care ati aplicat.

               11.Care sunt drepturile persoanelor vizate?

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

– dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal aflate in posesia HR GOLD;
– dreptul de a solicita HR GOLD sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
– dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare HR GOLD;

– daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita HR GOLD sa furnizeze datele
cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
– de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
– in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii;

– daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica);
– dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: office@hrgold.ro.

               12. Securitatea datelor cu caracter personal

Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor. Am implementat masuri tehnice si organizatorice in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterarii acestora.

               13. Pentru ce perioada vom pastra datele cu caracter personal?

Vom stoca datele cu caracter personal necesare prestarii serviciilor conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale ce ne incumba. Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

In cazul in care avem consimtamantul candidatului, datele sale cu caracter personal raman in baza de date a HR GOLD pentru o perioada de 3 ani, in vederea contactarii pentru a-l informa despre viitoare oportunitati de cariera.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza pe urmatoarele perioade:

Scop Durata
1 Raspunsul la intrebarile, solicitarile sau
reclamatiile dumneavoastra
·       3 ani
2 Datele oferite de aplicanti in procesul de recrutare

(CV, acte privind studiile si alte date puse la dispozitie)

·       pana la finalul procesului de recrutare

·       3 ani sau pana la retragerea consimtamantului

3 Datele transmise in desfasurarea relatiei contractuale  

·       inscrise in contract si documentele financiare: 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite

·       restul datelor: pe tot parcursul perioadei contractuale si 3 ani de la incetarea contractului

4 Date transmise in vederea comunicarii unei oferte ·       12 luni de la data ultimei comunicari

 

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar HR GOLD nu mai are motive legale de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, acestea vor fi sterse in conformitate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

               14. Revizuirea prezentei Politici de confidentialitate

Vom revizui prezenta Politica de confidentialitate atunci cand modificarile activitatii de prelucrare sau cele legislative o impun si, in acest sens, vom publica versiunea revizuita a documentului.